Rozwój zawodowy i osobisty

Profesjonalnie, jak na MBA.

Indywidualnie, jak na coachingu.

Enklawa.

Podstawa rozwoju.

Warsztaty z przywództwa i zarządzania zespołem

Bliski kontakt z doświadczonymi, mądrymi ludźmi. Klimat zaufania.
Enklawa rozwoju menedżera.

Spotkanie z koniem

Zajęcia o charakterze przygody

Spotkania ze sobą: era psyche

Klimat zaufania. Dobra energia. Mądrzy ludzie, dzielący się doświadczeniem.
Idealne warunki do samorozwoju.

Liczba uczestników w jednej grupie warsztatowej

%

Udział zajęć praktycznych

%

Średnia ocena satysfakcji

Łączna liczba lat doświadczenia trenerów

R

Programy rozwojowe przygotowywane pod kątem potrzeb konkretnych osób i organizacji.

R

Świetne warunki do skupienia i koncentracji

R

Unikalne pomoce szkoleniowe