Małe stada

Konie stacjonujące w pensjonacie są dzielone na małe stada, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko kontuzji wynikających z dynamiki dużej grupy. Ponadto, dzięki takiemu zabiegowi, udaje się rotacyjnie wykorzystywać pastwiska, poprawiając jakość traw oraz wydłużając czas ich wykorzystywania.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 lutego 2015